Om Norak

Norsk Rasekatt Klubb av 1938, NORAK, er Norges største og eldste katteklubb. Klubben er tilsluttet NRR (Norske Rasekattklubbers Riksforbund), som igjen er medlem av FiFE (Féderation Internationale Féline). NRR er en landsomfattende organisasjon for landets lokale katteklubber.

Medlemmene (ca 300) er en blanding av aktive utstillere og/eller oppdrettere og medlemmer som er mest med for det sosiale. NORAK er en klubb for alle kattevenner.

Klubbens formål er å:

  • Arbeide for og fremme kunnskap om katter og forsvarlig kattehold
  • Arbeide for og fremme kunnskap om katteraser, og kontrollert av og oppdrett
  • Delta i og støtte tiltak som fremmer katter og katteholds status i samfunnet
  • Samarbeide med andre katteklubber innenfor NRR om felles regelverk for registrering, avl, oppdrett og utstillinger
  • Holde sine medlemmer løpende oppdatert på de regler og forpliktelser som finnes innenfor NRR- og FIFe-systemene
  • Ivareta sine medlemmers interesser i NRR, FIFe og andre samarbeidsfora

Les våre vedtekter her.

Styret

All medlemskontakt med NRR skal gå via sekretæren på sekretar@norak.no.
Alle spørsmål om utstilling sendes til show@norak.no.

Leder

Eva Dahl Eide

2022 – 2024

Telefon: 976 89 786

E-post: leder@norak.no

Nestleder

Svein Grøtness

2021 – 2023

Telefon: 915 76 242

E-post: svein@grotness.com

Sekretær

Elin Skøyen

2021 – 2023

Telefon: 957 72 885

E-post: sekretar@norak.no

Adresse: Nordre Skøyen 2, 1482 Nittedal

Utstillingssekretær

Trine Johansen

2021 – 2023

Telefon: 911 23 076

E-post: show@norak.no

Kasserer

Siri Iversen

2022 – 2024

Telefon: 913 82 078

E-post: kasserer@norak.no

Styremedlem

John Tore Fjørner

2022 – 2024

Styremedlem

Anniken Kjelstrup

2022 – 2023

Styremedlem

Nina Andorff Landberg

2022 – 2023

Vara styremedlem

Birgitte Lebesby

2022 – 2023