Bli medlem av NORAK

Søk medlemskap i NORAK ved å fylle ut skjemaet på NRR sine sider. Etter at skjemaet er sendt inn vil du motta en faktura fra oss for betaling av medlemskontigent.

Fyll ut skjema

Kontigent

Hovedmedlem: 550 ,-
Familiemedlem: 150 ,-
Aldersmedlem: 300 ,-

Kontigenten må være betalt for å gi alle rettigheter som medlem. Dette gjelder utstillingsrett, rett til å søke stamnavn og stamtavler, samt stemmerett på generalforsamlingen. Er ikke kontigenten betalt innen 1. februar bortfaller også retten til vanlig medlemspost og medlemsblad.

Kontigenten blir fastsatt på generalforsamlingen etter innstilling fra styret. Den betales for ett kalenderår av gangen og forfaller forskuddsvis 1. januar. Ved innmelding etter 1. oktober betales halv medlemskontigent.