Kontakt oss

Sekretær

All medlemskontakt med NRR skal gå via sekretæren. Spørsmål til sekretær ønskes fortrinnsvis på e-post. Må du ringe, så ring kveldstid på hverdager.

E-post: sekretar@norak.no

Telefon: 463 21 732

Utstillingssekretær

Spørsmål om utstilling og påmeldinger sendes til utstillingssekretær, fortrinnsvis på e-post.

E-post: show@norak.no

Telefon: 911 23 076

Kasserer

Spørsmål om utstilling og påmeldinger sendes til utstillingssekretær, fortrinnsvis på e-post.

E-post: kasserer@norak.no

Telefon: 913 82 078