Nyheter

 

04.04.2013

Den 1. mai kommer det nye regler om innføring av katt til Norge.  

Mattilsynet frafaller kravet om behandling mot echinococcose.  Kravet om pass og ID-merking bortfaller også.  

 

Se Mattilsynets sider:

 

 

 

07.01.2013

Referat fra årets Generalforsamling

Klikk på overskriften for å laste ned referatet i PDF-format.

 

Siggen

NORAK har mottatt det triste budskapet om at vårt mangeårige medlem, Sigurd Martinussen, døde første nyttårsdag i en alder av 80 år. Ifølge NORAKs medlemsliste ble han medlem i klubben 1.1.1963. I perioden 1965 til 1968 var han formann i NORAK, men allerede ved utgangen av året 1963 ble han valgt som NRRs første kasserer, en posisjon han holdt i 25 år til han gikk av i 1988. Da ble han utnevnt til NRRs 2. æresmedlem. I løpet av de 25 årene han var kasserer i NRR, ble forbundet 10-doblet; fra 3 klubber i 1963 til 30 i 1988.  


 

Vi lyser fred over hans minne.

 

Fra mattilsynet: Inn- og utførsel av dyr

Inn- og utførselsreglene for dyr varierer og avhenger av dyreslag, om dyret reiser sammen med eieren, om hensikten er videreformidling eller ikke, om innførselen til Norge skjer fra et EU/EØS-land eller fra et land utenfor EU/EØS, dvs. et tredjeland og ikke minst om arten er fredet eller utrydningstruet.

Dersom du innfører dyr via formidler eller en adopsjonsforening

Dersom du ønsker å kjøpe/overta et dyr fra et annet land, kan dyret innføres lovlig til Norge på to måter:

 

Alternativ 1

kommersiell innførsel:  Kjøpet/overtakelsen kan skje i Norge (kjøpet er først fullført når du har mottatt hunden). Det spiller ingen rolle om dyret sendes alene som frakt, eller sammen med ledsager.

 

I denne linken (Kommersiell innførsel av hund/katt og ilder eldre enn 3 måneder fra EU (unntatt Sverige)) kan du lese nærmere om vilkårene for kommersiell innførsel.

 

Alternativ 2

ikke-kommersiell innførsel:  Kjøpet/overtakelsen skjer og avsluttes i avsenderlandet. Kjøpet eller overtakelsen må avsluttes i avsenderlandet, altså at du har overtatt dyret der. Innførselen må være knyttet til din reise, dvs. at du selv må hente dyret. Dyret kan normalt ikke sendes alene som frakt. Dersom dyret sendes som frakt, forplikter eier seg til å:

 

  • Erklære at innførsel er å anse som ikke-kommersiell ( dyret skal ikke selges videre)

  • Oppgi i erklæringen hvem som er ansvarlig for dyret under transporten

  • Forevise evt. billetter som bekrefter at dyret har vært på den samme reisen som eier.

 

Du må også sørge for:

 

  • at dyret skal følges av et gyldig EU-pass, der du står som eier

  • gyldig ID-merking, gyldig rabiesvaksinasjon og behandling mot revens dvergbendelorm (echinococcose)

  • en kopi av kontrakt der du står som eier, dersom du ikke står som eier i passet. Du må i tillegg kunne bekrefte at dyret ikke skal videreformidles.

 

Dersom du ikke står som eier i passet, eller du ikke kan fremlegge en kjøps-/adopsjonskontrakt, vil innføringen kunne bli sett på som kommersiell, se under alt.

 

Vi trenger snart et nytt møtelokale.

NORAK har de senere år holdt sine medlemsmøter i Veitvethallens kafeteria.  Som mange sikkert er kjent med, skal denne hallen rives og dermed står vi uten lokale.  Vi er derfor på utkikk etter et nytt, egnet lokale, og lurer på om noen av våre medlemmer har noen ideer. Lokalet må ha et kjøkken vi kan benytte, det må være tillatt å ta med seg katter, adkomst med kollektivtransport og gode parkeringsmuligheter er også nødvendig.  Prisen må også være overkommelig. Styret mottar gjerne tips til lokaler vi kan inspisere, så kom igjen, hvis dere vet om noe.

 

På forhånd takk!

NORAKs styre

 

10.07.2 012

Kasserer Per Nielsen har sett seg nødt til å trekke seg fra styret av personlige årsaker.  

NestlederTrond Bertelsen tar over kassererfunksjonen inntil videre.

 

02.07.2012

 

Dyrevelferd

Mattilsynet avdekket dårlig pelsdyrhold

Mattilsynets distriktskontor for Midt-Rogaland har avdekket dårlig pelsdyrhold under et ikke-varslet tilsynsbesøk. Det ble også fattet hastevedtak på stedet.

Les mer >
 

Dyr

Høring: Endring av reglene om inn- og utførsel av hunder, katter og ildere

Mattilsynet gjennomfører på vegne av Landbruks- og matdepartementet høring av utkast til endringer i forskrifter som omfatter dyrehelsemessige betingelser for inn- og utførsel av hunder, katter og ildere. Høringsfristen er 15. september 2012.

Les mer >

 

Endringer i regler om import av levende sau og geit fra Canada og ferskt kjøtt fra Botswana til EØS-området.

EU har fastsatt endringer i kravene for utstedelse av helsesertifikater ved import av sau og geit fra Canada. Det er samtidig fastsatt endringer i bestemmelser om import av ferskt kjøtt av hov- og klovdyr fra visse deler av Botswana. Det er i tråd med dette gjort oppdateringer i det norske regelverket.

Les mer >
 

Dyrehelsepersonell

Høring: Endring av reglene om inn- og utførsel av hunder, katter og ildere

Mattilsynet gjennomfører på vegne av Landbruks- og matdepartementet høring av utkast til endringer i forskrifter som omfatter dyrehelsemessige betingelser for inn- og utførsel av hunder, katter og ildere. Høringsfristen er 15. september 2012.

Les mer >
 

Import og eksport

Høring: Endring av reglene om inn- og utførsel av hunder, katter og ildere

Mattilsynet gjennomfører på vegne av Landbruks- og matdepartementet høring av utkast til endringer i forskrifter som omfatter dyrehelsemessige betingelser for inn- og utførsel av hunder, katter og ildere. Høringsfristen er 15. september 2012.

Les mer >

 

Endringer i regler om import av levende sau og geit fra Canada og ferskt kjøtt fra Botswana til EØS-området.

EU har fastsatt endringer i kravene for utstedelse av helsesertifikater ved import av sau og geit fra Canada. Det er samtidig fastsatt endringer i bestemmelser om import av ferskt kjøtt av hov- og klovdyr fra visse deler av Botswana. Det er i tråd med dette gjort oppdateringer i det norske regelverket.

17.06.2012

 

NY PRISLISTE FRA NRR FRA 1 JUNI

NRR har innført nye priser på sine tjenester.  Den nye prislisten finner du her.

31.03.2012

 

Puddy best i variant..

Artikkel fra Noraks utstilling i Veitvethallen i Akers Avis Groruddalen 28.03.2012

 

23.03.2012

 

Oppdaterte og korrigerte resultater fra NORAKs marsutstilling - er nå lagt ut

 

19.03.2012

 

Resultatlister fra helgens utstillinger er nå publisert under Utstilling/Resultater.

 

Vi takker Bjørn Steensrud for velvillig hjelp med resultatrappportene.

 

12.03.2012:

 

Dommerfordelingen til NORAKs mars-utstilling finner du her..


 

09.03.2012:

 

NRR har vedtatt nye prosedyrer for 1. gangs registrering av kull innenfor rasene:

 

 

 

 

 Klikk på ønsket rase for å lese prosedyrebeskrivelse


 

  BURMESER

 

DNA -testing

For registrering av kattunger til avl etter 1.1.2012 kreves status på HEXB Gangliosidosis (GM2)for begge foreldre, også importer.  Det er ingen krav til retesting.

 

Prosedyrer ved testing.

NRR krever at DNA-prøven utføres og innsendes av veterinær.og etter det enkelte laboratoriums anvisning.

Katten skal være mikrochipmerket senest ved prøvetakingstidspunktet. Kattens mikrochipnummer skal kontrolleres og påføres prøven. Prøvesvaret går tilbake til veterinæren, som stempler og signerer prøvesvaret  før det sendes til katteeier.  Prøvesvaret må i tillegg til mikrochipnummer være påført kattens fødselsdato, registeringsnummer i NRR om den har det og fullt stamboknavn.

 

Ved registrering av kull sender oppdretter  kopi av prøvesvaret til NRR. NRR oppbevarer alle prøvesvar i et eget arkiv. For katter som er testet normale for GM 2, samt avkom etter foreldredyr med normalt testresultat, så vil resultatet føres inn i stamboken som GM 2 normal.

Lån av avlshann fra annet FIFe forbund eller forbund utenfor FIFe vil underlegges samme prosedyre. Skulle hannkatten lånes fra land hvor det ikke er testet for GM 2 hos veterinær regnes hannkatten å ha usikker GM 2 status, og kan ikke brukes mot en bærer, og kattungene vil ikke få GM 2 status innskrevet i stamboken.

 

Se forøvrig FIFes oppdretts- og registreringsreglement med NRRs tillegg(OR) § 6, for prinsipper ved avl.

 

Overgangsprosedyre for katter som er testet før 01.01.2012

Unntak fra kravet om veterinærattest gjøres for katter hvor GM2 testen er utført av laboratoriene Genindexe eller Laboklin, og testresultatet er datert før 01.01.2012. Da vil bare selve testresultatet være tilstrekkelig dokumentasjon. Dette fordi disse laboratoriene selv krever at en veterinær har tatt testen.

 

I 2012, frem til og med 31.12.2012, kan det uavhengig av kullregistrering sendes inn testresultater for GM2 på katt registrert i NRR som viser normalt testresultat, eller dokumentasjon på GM2 status normal etter testede foreldredyr, for registrering og innføring i NRRs stambok. 

  KORAT

 

DNA -testing

Ved 1. gangs registrering av kattunger, etter 01.01.2002 kreves statusattest for GALB og HEXB Gangliosidosis (GM1 og GM2)

for begge foreldre, også importer.  Det er ingen krav til retesting.

 

Prosedyrer ved testing

NRR krever at gentesten utføres og innsendes av veterinær, og etter det enkelte laboratoriums anvisning.

Katten skal være mikrochipmerket senest ved prøvetakingstidspunktet. Kattens mikrochipnummer skal kontrolleres og påføres prøven. Prøvesvaret går tilbake til veterinæren, som stempler og signerer prøvesvaret  før det sendes til katteeier.  Prøvesvaret må i tillegg til mikrochipnummer være påført kattens fødselsdato, registeringsnummer i NRR om den har det og fullt stamboknavn.

 

Ved registrering av kull sender oppdretter kopi av prøvesvaret til NRR. NRR oppbevarer alle prøvesvar i et eget arkiv. For katter som er testet normale for GM1 og GM2, samt avkom etter foreldredyr med normalt testresultat, så vil resultatet føres inn i stamboken som GM1 og GM2 normal.

 

Lån av avlshann fra annet FIFe forbund eller forbund utenfor FIFe vil underlegges samme prosedyre. Skulle hannkatten lånes fra land hvor det ikke er testet for GM1 og GM2 hos veterinær regnes hannkatten å ha usikker GM status, og kan ikke brukes mot en bærer, og kattungene vil ikke få GM status innført i stamboken .

 

Se forøvrig FIFes oppdretts- og registreringsreglement med NRRs tillegg(OR) § 6, for prinsipper ved avl. 

  NORSK SKOGKATT

 

DNA -testing

Ved 1. gangs registrering av kattunger etter 01.01.2012 kreves statusattest for genet GBE1, for påvisning av GSD-IV (glycogen storage disease type IV) for begge foreldre, også importer.  Det er ingen krav til retesting.

 

Prosedyrer ved testing.

NRR krever at gentesten utføres og innsendes av veterinær, og etter det enkelte laboratoriums anvisning.

Katten skal være mikrochipmerket senest ved prøvetakingstidspunktet. Kattens mikrochipnummer skal kontrolleres og påføres prøven. Prøvesvaret går tilbake til veterinæren, som stempler og signerer prøvesvaret  før det sendes til katteeier.  Prøvesvaret må i tillegg til mikrochipnummer være påført kattens fødselsdato, registeringsnummer i NRR om den har det og fullt stamboknavn.

 

Ved registrering av kull sender oppdretter

kopi av prøvesvaret til NRR. NRR oppbevarer alle prøvesvar i et eget arkiv. For katter som er testet normale for GSD-IV, samt avkom etter foreldredyr med normalt testresultat, så vil resultatet føres inn i stamboken som GSD-IV normal.

 

Lån av avlshann fra annet FIFe forbund eller forbund utenfor FIFe vil underlegges samme prosedyre. Skulle hannkatten lånes fra land hvor det ikke er testet for GSD-IV hos veterinær regnes hannkatten å ha usikker GSD-IV status, og kan ikke brukes mot en bærer, og kattungene vil ikke få skrevet inn GSD-IV status i stamboken.

 

Se forøvrig FIFes oppdretts- og registreringsreglement med NRRs tillegg(OR) § 6, for prinsipper ved avl.

 

Overgangsprosedyre for katter som er testet før 01.01.2012

Unntak fra kravet om veterinærattest gjøres for katter hvor GSD-IV testen er utført av laboratoriene Genindexe eller Laboklin, og testresultatet er datert før 01.01.2012. Da vil bare selve testresultatet være tilstrekkelig dokumentasjon. Dette fordi disse laboratoriene selv krever at en veterinær har tatt testen.

 

I 2012, frem til og med 31.12.2012, kan det uavhengig av kullregistrering sendes inn testresultater for GSD-IV på katt registrert i NRR som viser normalt testresultat, eller dokumentasjon på GSD-IV status normal etter testede foreldredyr, for registrering og innføring i NRRs stambok.