Generalforsamling 24. november 2021

NORAK inviterer til sin generalforsamling 24. november 2021, kl. 19.00 på Liahøy Grendehus ved Vinterbro.

Adresse:
Askehaugveien 150
1407 Vinterbro

Vi skal avholde valg til de plassene i styret som blir ledige nå og også ta opp eventuelle forslag som kommer inn. Har du saker du ønsker skal taes opp til diskusjon og votering må disse sendes vår sekretær i forkant. Innbydelse med oversikt over de som et på valg og dato frister for forslag etc vil snart bli sendt ut. Vi vil ha en enkel servering på GF.