Oppdrettere som er medlem i Norak:

Bengal

Britisk korthår og langhår

Burmeser

Hellig Birma

Korat