Kontingenten blir fastsatt på generalforsamlingen etter innstilling fra styret. Den betales for ett kalenderår ad gangen og forfaller forskuddsvis, dvs. pr. 1. januar. Ved innmelding etter 1.10. betales halv medlemskontingent."

 

Kontingent for 2018:

Hovedmedlem :  Kr 550,-

Familiemedlem :  Kr 150,- (forutsetter bopel på samme adresse)

Aldersmedlem  :  Kr 300,-

 

Kontingenten innbetales til kontonr: 0532.11.78482. Merk betalingen med navn og adresse samt medlemstype.

 

Kontingenten må være betalt for å gi alle rettigheter som medlem, så som utstillingsrett, rett til å søke stamnavn og stamtavler, samt stemmerett på generalforsamlingen. Er ikke kontingenten betalt innen 1. februar, bortfaller også retten til vanlig medlemspost og medlemsblad.

 

Følg oss på Facebook

Tilsluttet: Norske Rasekattklubbers Riksforbund (NRR) - Fédération Internationale Féline (FIFe)

Copyright © 2012 NORAK Norsk Rasekatt Klubb av 1938 - webdesign av Monica Alnes