Ønsker du å bli medlem i NORAK?

Søk medlemskap i klubben vår ved å fylle ut skjema her: 

Etter at man fyller ut skjema for medlemskap vil man få en faktura for betaling.

Kontingenten blir fastsatt på generalforsamlingen etter innstilling fra styret. Den betales for ett kalenderår ad gangen og forfaller forskuddsvis, dvs. pr. 1. januar. Ved innmelding etter 1.10. betales halv medlemskontingent."

 

Kontingent for 2020:

Hovedmedlem :  Kr 550,-

Familiemedlem :  Kr 150,- (forutsetter bopel på samme adresse)

Aldersmedlem  :  Kr 300,-

 

Kontingenten må være betalt for å gi alle rettigheter som medlem, så som utstillingsrett, rett til å søke stamnavn og stamtavler, samt stemmerett på generalforsamlingen. Er ikke kontingenten betalt innen 1. februar, bortfaller også retten til vanlig medlemspost og medlemsblad.