Om oss

Norsk Rasekatt Klubb av 1938 NORAK - er Norges største og eldste katteklubb. Klubben er tilsluttet NRR (Norske Rasekattklubbers Riksforbund), som igjen er medlem av FiFE (Fédération Internationale Féline). NRR er en landsomfattende organisasjon for landets lokale katteklubber.

 

Medlemmene (ca. 300) er en blanding av aktive utstillere og/eller oppdrettere og medlemmer som er mest med for det sosiale. NORAK er en klubb for alle kattevenner.

 

Klubbens formål er å:

  • Arbeide for og fremme kunnskap om katter og forsvarlig kattehold

  • Arbeide for og fremme kunnskap om katteraser, og kontrollert avl og oppdrett

  • Delta i og støtte tiltak som fremmer katter og katteholds status i samfunnet

  • Samarbeide med andre katteklubber innenfor NRR om felles regelverk for registrering, avl, oppdrett og utstillinger

  • Holde sine medlemmer løpende oppdatert på de regler og forpliktelser som finnes innenfor NRR- og FIFe-systemene

  • Ivareta sine medlemmers interesser i NRR, FIFe og andre samarbeidsfora

Historien


KORT HISTORIKK OM RASEKATTSAKEN I NORGE
ved C.F. Nordane


Første president i Norske Rasekattklubbers Riksforbund

I Oslo 1933 ble det avholdt en utstilling av kjæledyr som omfattet fugler, kaniner, rever -og katter. Dommeren - som var en pelshandler - dømte, som følge av sin bakgrunn, alle dyrene kun etter pelsens kvalitet.

Fru Halldis Rohlff synes at dette var en ganske ensidig måte å bedømme på og satte inn en liten annonse i derværende dagsavis, hvor hun etterlyste folk som kunne ha interesse av å være med på å starte en klubb for kattevenner. Responsen oversteg alle forventninger og Kattevennenes Klubb, som ble stiftet med fru Rohlff som formann, holdt en rekke utstillinger for å overbevise publikum om at en katt er noe annet - og mer - enn bare et pelskledd dyr.

Helt naturlig begynte begrepet "rasekatt" å bli alminnelig og så snart et tilstrekkelig antall forskjellige kattetyper var blitt anskaffet, dannet eierne av disse sin egen gruppe. Den 3. juni 1938 ble Norsk Rasekatt Klubb (NORAK) stiftet, også denne med fru Rohlff som formann. Norak sluttet seg til FIFe i 1951.